نورد رول ورق سه غلطک

 دستگاه نورد رول ورق سه غلطک نورد رول ورق سه غلطک (Three-High Rolling Mill) یک نوع تجهیزات صنعتی برای فرآیند نورد و تغییر شکل فلزات به … ادامه خواندن نورد رول ورق سه غلطک